sunnuntai 3. maaliskuuta 2019

Vuosikokouksen pöytäkirja 24.02.2019

ALAHÄRMÄN YLIPÄÄN ERÄMIESTEN VUOSIKOKOUS
24.02.2019 KLO 17.00 KIVIHUHDAN KYLÄTALOLLA

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Hakola ja sihteeriksi Katja Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Matti Talvikunnas ja Rauno Vainionpää.
4. Esitettiin vuoden 2018 toimintakertomus ja hyväksyttiin se.
5. Esitettiin vuoden 2018 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto ja hyväksyttiin ne.
6. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistettiin vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma.
8. Päätettiin seuran liittymis- ja jäsenmaksujen summa ja muiden maksujen summa.
• liittymismaksu 50 €
• jäsenmaksu 20 €, ehdotus nuorten (alle 18v) jäsenmaksujen pienentämisestä
• päiväkortti 20 €
• vuosikortti pienpetopyyntiin, hakemus kesäkokoukseen, 100 €
• pyyalueen vuokra, hallitus käsittelee hakemukset tarvittaessa, 300 €
• hirvijahtivieras 50 €/vrk
• kämppämaksu 170 €
• fasaanilupa 3 €/kpl, max 5 kpl/jäsen
• ammuntamaksu hirvimiehiltä RHY:n mukaisesti
9. Päätettiin toimihenkilöiden maksut
• sihteerin kulukorvaus 100 €
• SM kisoihin (ammunta, kennelliiton) osallistumisen kannatusmaksu 35 €/laji
10. Valittiin seuralle puheenjohtajaksi Esa Hietala.
11. Valittiin seuralla sihteeriksi Katja Uusitalo, hallituksen jäseniksi Timo Hakola (vpj), Lauri Hakola, Jarmo Vainionpää ja Seppo Uusitalo.
12. Valittiin puheenjohtaja ja sihteeri edustamaan SML:n kokoukseen, Timo Hakola Kennelliiton kokoukseen.
13. Valittiin toiminnantarkastajaksi Pentti Kujanpää, varalla Katariina Hakola.
14. Uusia jäseniä.
• Pekka Unkuri
• Juuso Kiviniemi
• Janne Hänninen
15. Käytiin uusitut säännöt läpi ja hyväksyttiin ne
16. Muut asiat:
• RHY:n kannustuspalkinto Lauri Hakolalle
• MeJä-kokeet kesällä
• ammuntasimulaattori
• karttaohjelma
• lammen sorsanpesät, Lauri Hakola tekee
• lammen raivaus, kökkä sopivana myöhemmin ilmoitettavana päivänä
17. Kokous päättyi18.50